Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 2213/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH cấp ngày 21 tháng 11 năm 2020 của Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Bình Phước Cho phép trường Trung Cấp Việt Hàn được phép tuyển sinh và đào tạo những ngành nghề sau:

  • Trung cấp thu y
  • Trung cấp kế toán doanh nghiệp
  • Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
  • Trung cấp tin học ứng dụng
  • Sơ cấp Răng hàm mặt

Đăng Ký Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp Của Trường Trung Cấp Việt Hàn - 1

Đăng Ký Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp Của Trường Trung Cấp Việt Hàn -2

Đối tác của chúng tôi